Organisatie

Doelstelling

Doelstelling van de stichting is daadwerkelijke hulpverlening aan de allerarmste mensen in Oost Europa, met als doel die mensen zo mogelijk in staat te stellen om op termijn voor zichzelf te zorgen. Het begint bij basale hulpverlening in de vorm van voedsel en kleding. Daarnaast krijgen huisvesting, scholing, werkgelegenheid en medische zorg de nodige aandacht. 


Begin 2016 zijn de statuten van de stichting in overleg met notaris Hendriks te Ulft geheel opnieuw vastgesteld. 

Werkgebied


Het werkgebied van de stichting bevindt zich met name in de provincie Bihor in het westen van Roemenië. Vanuit de stad Oradea worden via de Roemeense dochterstichting Fundatia Maica Teresa de diverse projecten in meer dan 15 dorpen ondersteund.

In de afgelopen jaren heeft het werkgebied zich ook uitgebreid naar noordoost-Roemenië, waar projecten van de stichting Antipas worden ondersteund. Deze stichting wordt van onze hulpgoederen voorzien door Stichting TOF (Together One Family) te Barneveld. Naast Stichting Antipas worden nog drie andere stichtingen in zuid- en midden Roemenië door hen van goederen voorzien.

De afgelopen twee jaar werd ook veel steun verleend aan stichtingen voor actieve hulp aan oorlogsvluchtelingen, zowel in Roemenië, als in Moldavië en Oekraïne.Bestuur en beleidsplan

Bestuur.

de stichting staat onder leiding van een bestuur, dat als volgt is samengesteld:

De leden van het bestuur ontvangen geen salaris en/of vergoedingen, ook de vrijwillig(st)ers ontvangen geen vergoedingen.

Beleidsplan.

Het geldende beleidsplan loopt van 2023 tot en met 2026 en is door het bestuur vastgesteld op 6 februari 2023. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn de volgende: uiteraard wordt de doelstelling van de stichting weergegeven; aangegeven wordt, dat bij de stichting  uitsluitend vrijwilig(st)ers functioneren; aangegeven wordt op welke wijze getracht wordt financiële middelen voor de uitvoering van de doelstelling te genereren; aangegeven wordt welke vormen van hulpverlening worden de toegepast en met wie de stichting daarmee samenwerkt. Alles is erop gericht de ergste noden te lenigen en de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Het volledige beleidsplan kan hier worden gelezen.

Verslag Activiteiten

De stichting geeft zes maal per jaar een Nieuwsbulletin uit, waarin de actuele zaken staan weergegeven. De bulletins van één kalenderjaar vormen samen het jaarverslag. Onderstaand kunt u de bulletins van de afgelopen zes jaren inzien. Elk nieuw bulletin wordt hier bijgevoegd.


De Nieuwsbulletins van de jaren 2018 t/m 2024 kun je hier bekijken 

Financieel Verslag

Het RSIN-nummer, ofwel het fiscaal nummer van de stichting is: 8085.83.591.  

Sinds 1 januari 2008 is de stichting door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling: de ANBI-erkend. Dit houdt in dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn en dat de stichting geen successie- en schenkingsrechten hoeft te betalen.

De jaarrekeningen van 2017 tot en met 2022 kunt u hier inzien. Het nieuwste jaarverslag van 2023 is hieronder in te zien en het jaarverslag van 2023 is hier te bekijken.

https://drive.google.com/file/d/1r89bgCibPUkITvgI21_04kIK-yFb0A9c/view?usp=sharing

Ons standaardformulier publicatieplicht fondswervende instellingen is  hier te bekijken.     

                                           

                                           

Vestiging Nederland

De Moeder Teresa Stichting Ulft is gevestigd in een bedrijfspand te Ulft. Hier worden voornamelijk tweedehands kleding en schoeisel, mits schoon, heel en direct draagbaar, ingenomen. Daarnaast kunnen schone dekens, dekbedden en kussens worden ingeleverd. Maar ook incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en allerlei medische artikelen zijn, mits nog in de verpakking en binnen de houdbaarheidsdatum, welkom.

In de hal wordt een en ander gesorteerd  en verpakt gereedgemaakt voor transport naar Oost-Europa.


Vestiging Roemenië

In Roemenië is onze stichting naar Roemeens recht, Fundatia Maica Teresa, actief. De in Oradea geëxploiteerde kledingwinkel is intussen gesloten. Nu ook de gebouwde woningen zijn overgedragen aan de plaatselijke overheden  zijn de activiteiten van de stichting gestopt.