Middelen

Inleveren Hulpgoederen


Voor het inleveren van hulpgoederen kan de volgende lijst worden geraadpleegd:Wat wel inleveren:

* gebruikte kleding, mits heel en schoon

* goede schoenen, schone laarzen

*  dekens, mits gewassen of gestoomd

* gereinigde dekbedden en kussens

* dekbedovertrekken en kussenslopen, mits schoon

* keuken- en badkamertextiel, mits heel en schoon

* nieuw brei- en haakwerk

* klein speelgoed en knuffels, mits schoon

* verpakt incontinentiemateriaal

* verpakte verbandmiddelen

* verpakte medische hulpmiddelen zoals infuus- en injectienaalden

* medicijnen, mits ruim binnen de datum en verpakt in originele verpakking, naametiketten verwijderdWat niet inleveren:

* versleten schoenen

* groot speelgoed

* alle soorten meubilair: stoelen, tafels, bedden, enz.

* rollators

* rolstoelen

* gereedschappen

* huishoudelijke apparaten

* huisraad zoals potten, pannen enz.

Vriendenkring


U kunt het werk van de stichting ook steunen door lid te worden van de Vriendenkring. Dit kan door middel van een structurele maandelijkse bijdrage van minimaal € 5.--. Hiervoor ontvangt u  van ons het Nieuwsbulletin van de stichting waarin u op de hoogte wordt gehouden van alles wat er gebeurd is en is bereikt. Omdat de stichting erkend is als ANBI zijn de giften aftrekbaar voor de belastingen. Als u interesse hebt, kunt u een aanmeldingsformulier downloaden en bij uw bank afgeven voor automatische afschrijving. Uw bijdrage is, binnen de daarvoor geldende grenzen, fiscaal aftrekbaar, zowel particulier als voor uw bedrijf. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom op bankrekening  NL49RABO0363853545


 

Steungroep Helpende hand

De Moeder Teresa Stichting Ulft heeft een eigen steungroep, de Club Helpende Hand. Leden van deze steungroep betalen per jaar € 2.750,--Giften, Schenkingen, Legaten en Erfenissen

Giften aan de stichting kunnen binnen de geldende normen in aanmerking worden gebracht voor aftrek voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting. Het RSIN dan wel fiscaal nummer van de stichting is: 8085.83.591. 


 Voor in een overeenkomst vastgelegde periodieke giften voor minimaal 5 jaar geldt bij aftrek geen drempelbedrag. De overeenkomst kan rechtstreeks met de stichting worden gesloten. Gemakkelijk is het om daarbij gebruik te maken van een model van de Belastingdienst. Dit model kunt u hier downloaden.


Als u het werk van de Moeder Teresa Stichting Ulft speciaal vindt, kunt u overwegen, om de stichting in uw testament op te nemen. U kunt dan (een deel van) de erfenis toekennen of een vast bedrag uit de erfenis aan de stichting legateren. Omdat de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangemerkt, behoeft de stichting geen schenkings- of successierechten te betalen. Het volle bedrag komt dan ten goede aan het werk van de stichting. De Notaris kan u hierbij helpen. Wilt u eerst wat informatie, dan kunt u die ook bij de stichting vragen.


 


 

Sponsoracties

Elk jaar vindt in de maanden november en  december een sponsoractie plaats om geld te genereren voor ons werk in Oost Europa. Daarbij worden bedrijven gericht aangeschreven met de vraag om deel te willen nemen. Als tegenprestatie wordt gedurende een aantal dagen vermelding op de regionale radio aangeboden. Daarnaast vindt op een zondag een regionale TV-uitzending plaats waarbij de namen van de sponsoren onder door het beeld lopen.

Bedrijven en instellingen organiseren ook zelf wel sponsoracties ten bate van de stichting. Wilt u iets ondernemen en hebt u daar meer informatie voor nodig, neem dan tijdens de openingstijden telefonisch contact op met de stichting, of doe dat via de e-mail of het contactformulier.


Gerealiseerde projecten

 

De foto's kunnen worden bekeken onder de button Gerealiseerde Projecten