Naar inhoud Naar navigatie
 • Blije kinderen achter hun nieuwe huisjes Blije kinderen achter hun nieuwe huisjes
 • Een moeder alleen met 11 kinderen in een hutje Een moeder alleen met 11 kinderen in een hutje
 • Hulpeloze ouderen verdienen beter Hulpeloze ouderen verdienen beter
 • Wij bouwen aan een betere wereld Wij bouwen aan een betere wereld
 • Kinderen spelen op een vuilnisbelt Kinderen spelen op een vuilnisbelt
 • Een landbouwkas voorziet in voedsel Een landbouwkas voorziet in voedsel
 • Zij leeft van het bedelen Zij leeft van het bedelen
 • Wachten op het uitdelen van hulpgoederen Wachten op het uitdelen van hulpgoederen
 • Betere medische voorzieningen zijn hard nodig Betere medische voorzieningen zijn hard nodig
 • Moeder en kind in een armzalig onderkomen Moeder en kind in een armzalig onderkomen
 • Een plastic zeil beschermt niet tegen de bittere winterkou Een plastic zeil beschermt niet tegen de bittere winterkou
Hoe help je de Moeder Teresa Stichting Ulft? Doneer! Geld en/of goederen

Organisatie

Bestuur en Beleidsplan

Bestuur:
De stichting staat onder leiding van een bestuur, dat als volgt is samengesteld:
Mimy Meuleman-Wichman, voorzitter. Zij is oprichtster van de stichting.
Jan Wenting, secretaris
Wilfried Rasing, penningmeester
Leo Kok, lid
Johan Küster, lid.
Cathja Meuleman, die meer dan 14 jaar in Roemenië  gewoond en gewerkt heeft voor de Fundatia Maica Teresa, is als adviseur aan het bestuur toegevoegd.
De leden van het bestuur ontvangen geen salaris en/of vergoedingen.
Ook de vele vrijwillig(st)ers ontvangen geen vergoedingen.

 
 
Beleidsplan:
Het geldende beleidsplan loopt van 2015 tot en met 2018, en is door het bestuur vastgesteld op 2 februari 2015. De hoofdlijnen van het Beleidsplan zijn de volgende:
·         Uiteraard wordt de doelstelling van de stichting weergegeven;
·         Aangegeven wordt, dat bij de stichting uitsluitend vrijwillig(st)ers functioneren;
·         Aangegeven wordt, op welke wijze getracht wordt financiële  middelen voor de uitvoering van de doelstelling te genereren;
·         Aangegeven wordt in een niet-uitputtende opsomming, welke vormen van hulpverlening worden toegepast. Daarbij gaat het om directe      hulpverlening, variërend van basale hulp als kleding en voedsel, tot de bouw van sociale woninkjes en ondersteuning van de exploitatie van ziekenhuizen en/of klinieken. Alles is er op gericht de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten.
Het volledige beleidsplan kan hier worden gelezen.

 

© 2018 Moeder Teresa Stichting Ulft | Disclaimer | webdesign & cms: a&m impact